14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om hold af dyr § 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hold af dyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 06. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om gennemførelse af særlige foranstaltninger efter stk. 2 og meddele påbud mod anvendelse af dyr, der er behandlet med eller har indtaget eller optaget stoffer som nævnt i § 47, stk. 1, eller produkter af sådanne dyr. Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.

•••

Stk. 2 Foranstaltninger i henhold til stk. 1 kan omfatte

  • 1) særlige undersøgelser,

  • 2) tilsyn,

  • 3) mærkning,

  • 4) isolation,

  • 5) særlige betingelser for levering af dyr,

  • 6) aflivning eller slagtning på særlige vilkår og

  • 7) destruktion.

•••
profile photo
Profilside