14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Hav- og Fiskerifonden § 6

Uddrag fra forarbejderne til lov om hav- og fiskerifonden § 6:

Til § 6
Med forslaget til stk. 1 bemyndiges fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter til at kunne fastsætte regler om, at al skriftlig kommunikation til og fra Fødevareministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om forhold omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov skal foregå digitalt.Bemyndi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.