14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Hav- og Fiskerifonden § 5

Uddrag fra forarbejderne til lov om hav- og fiskerifonden § 5:

Til § 5
Som i den gældende lovs § 7, stk. 3, foreslås der med stk. 1 fortsat en bestemmelse om, at krav om tilbagebetaling af modtaget støtte skal tillægges renter, og at rentesatsen fastsættes til den referencesats med tillæg af renter, der fremgår af lov om renter ved forsinket betaling, lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj. 2014 om renter og andre forho...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.