14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Hav- og Fiskerifonden § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hav- og fiskerifonden og bygger på lovbekendtgørelse nr. 19 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres ressortområde hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af denne lov, de regler, der er udstedt i medfør heraf, og EU-retsgrundlaget, jf. § 1, stk. 1, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

•••
profile photo
Profilside