14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Hav- og Fiskerifonden § 1

Uddrag fra forarbejderne til lov om hav- og fiskerifonden § 1:

Til § 1
Det er hensigten med lovforslaget at sikre det nationale hjemmelsgrundlag for, at fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter kan yde støtte i Danmark under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (herefter EHFF) inden for hver deres ressortområde.Kompetencefordelingen mellem ministrene efter loven følger af den til enhver tid gælde...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.