Lov om håndhævelse af P2B-forordningen § 12

Denne konsoliderede version af lov om håndhævelse af P2B-forordningen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

Lov nr. 740 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 30. maj 2020

§ 12

Afgørelser efter § 7 kan påklages til Konkurrenceankenævnet.

Stk. 2 Klager efter stk. 1 kan indbringes af følgende:

  • 1) Den, som afgørelsen retter sig mod.

  • 2) Den, som i øvrigt har en individuel, væsentlig og retlig interesse i sagen.

Stk. 3 Afgørelser efter § 6, stk. 1, kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet.

Stk. 4 Klager over afgørelser truffet efter § 7 kan af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrenceankenævnet tillægges opsættende virkning.