Bøger, som nævner Lov om Haagerkonventionen af 2007 - (Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.) § 5

Familieretshusloven (1. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen og Eva Naur
Udgivelsesdato: 24. okt 2020
DJØF Forlag

Ikrafttræden

- Side 221 -

...behandles ved disse instanser – dog med undtagelse af sager vedrørende lov om Haagerkonventionen af 2007, der ifølge § 2, stk. 1, nr. 11, henhører under Familieretshuset. Først når børne- og socialministeren efter § 5 i lov om Haagerkonventionen har fastsat en ikrafttrædelsesdato for denne, vil sager efter denne lov skulle behandles af Familieretshuset.

Læs på Jurabibliotek