Bøger, som nævner Lov om Haagerkonventionen af 2007 - (Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.) § 3

- Side 96 -

...og for afgørelser om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Familierettens afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for højere ret.

Læs på Jurabibliotek