Lov om Haagerkonventionen af 2007 § 1

Denne konsoliderede version af lov om Haagerkonventionen af 2007 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.)

Lov nr. 275 af 27. marts 2017

§ 1

Bestemmelserne i Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer (Haagerkonventionen af 2007) gælder her i landet, i det omfang konventionen er bindende for Danmark, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2 En dansk oversættelse af konventionen er medtaget som bilag til loven.

Stk. 3 Konventionens bestemmelser finder ikke anvendelse i det indbyrdes forhold mellem henholdsvis Danmark og Færøerne og Danmark og Grønland.