14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Haagerkonventionen af 2007   - (Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.) § 5

Uddrag fra forarbejderne til lov om haagerkonventionen af 2007 § 5:

Til § 3
Efter den foreslåede bestemmelse i § 3 fastsættes tidspunktet for ikrafttræden af loven af social- og indenrigsministeren. Dette tidspunkt afhænger af, hvornår Haagerkonventionen af 2007 sættes i kraft for Danmark. Dette er mere hensigtsmæssigt end et fastsat ikrafttrædelsestidspunkt, fordi konventionen efter artikel 60, stk. 1, litra a, vil træde...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.