Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 552 af 29. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 601 af 12. april 2021

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juni 2018.