14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om godkendelse og syn af køretøjer § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om godkendelse og syn af køretøjer og bygger på lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. September 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Periodisk syn m.v.
Transportministeren fastsætter regler om, hvilke køretøjer der skal indkaldes til periodisk syn. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

•••

Stk. 2 Politiet eller Færdselsstyrelsen kan indkalde et registreret eller godkendt køretøj til syn til kontrol af, om det opfylder bestemmelserne i denne lov eller færdselsloven eller forskrifter udfærdiget i medfør af disse love.

•••
profile photo
Profilside