14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om godkendelse og syn af køretøjer § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om godkendelse og syn af køretøjer og bygger på lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. September 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Straf
Med bøde straffes den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, der ikke fremstiller køretøjet til syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, og den registrerede ejer eller bruger, der ikke efterkommer et påbud efter § 3, stk. 3.

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den, der uden tilladelse til syn eller omsyn foregiver at have en sådan tilladelse, jf. § 5, stk. 1.

•••

Stk. 3 Med bøde straffes en fører af et erhvervskøretøj eller en motorcykel, der ikke efterkommer Færdselsstyrelsens anvisninger ved vejsidesyn efter § 11 a, stk. 1, eller § 11 b, stk. 1.

•••

Stk. 4 I regler om godkendelse og syn, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 6 Transportministeren kan fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af følgende forordninger:

  • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF.

  • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.

  • 3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer.

•••
profile photo
Profilside