14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om godkendelse og syn af køretøjer § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om godkendelse og syn af køretøjer og bygger på lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. September 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, som Færdselsstyrelsen er tillagt efter denne lov. De afgørelser, som træffes efter denne lov eller i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

•••
profile photo
Profilside