14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om frø, kartofler og planter  - Denne lov ophæves den 1. februar 2019, men er stadig relevant i nogle tilfælde, jf. § 26, stk.4, i lov nr. 58 af 28/1 2020. § 6

Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om frø, kartofler og planter og bygger på lovbekendtgørelse nr. 12 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

•••

Stk. 2 Lov om handel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 11. december 1987, og lov om handel med kartofler, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 11. december 1987, ophæves.

•••

Stk. 3 Bestemmelser fastsat i henhold til de love, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

•••
profile photo
Profilside