14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om frø, kartofler og planter  - Denne lov ophæves den 1. februar 2019, men er stadig relevant i nogle tilfælde, jf. § 26, stk.4, i lov nr. 58 af 28/1 2020. § 2

Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om frø, kartofler og planter og bygger på lovbekendtgørelse nr. 12 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til registrerede virksomheder, hvor det er påkrævet af hensyn til kontrollen med overholdelse af bestemmelser fastsat efter § 1, og kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelse.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af loven skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen.

•••
profile photo
Profilside