14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om frikommunenetværk § 27d

Uddrag fra forarbejderne til lov om frikommunenetværk § 27d:

Ad § 27 c Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 107, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer har behov for det. Såvel regionen som kommunen kan varetage driften af sådanne ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.