Lov om frihed for Arrest m.v. § 5

Denne konsoliderede version af lov om frihed for Arrest m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer

Lov nr. 367 af 21. december 1938,
som ændret ved lov nr. 573 af 04. maj 2015

§ 5

Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden fastsættes ved kongelig Anordning.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.