Lov om frihed for Arrest m.v. § 1

Denne konsoliderede version af lov om frihed for Arrest m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer

Lov nr. 367 af 21. december 1938,
som ændret ved lov nr. 573 af 04. maj 2015

§ 1

Fritaget for Arrest er:

  • a. Luftfartøjer, der udelukkende benyttes i Statstjeneste, derunder indbefattet Postbefordring, men ikke Handelsvirksomhed.

  • b. Luftfartøjer, der anvendes paa regelmæssige Ruter i offentlig Lufttrafik, samt de nødvendige Reservefartøjer.

  • c. Luftfartøjer, der i øvrigt er bestemt til Befordring af Personer eller Gods mod Betaling, naar Fartøjet er klart til Afgang for saadan Befordring, og Arrest ikke kræves for Gæld, som er stiftet med den forestaaende Rejse for Øje, eller som er opstaaet under Rejsen.