14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om frihed for Arrest m.v. § 1

Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om frihed for arrest m.v. og bygger på lov nr. 367 af 21. December 1938. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Fritaget for Arrest er:

  • a. Luftfartøjer, der udelukkende benyttes i Statstjeneste, derunder indbefattet Postbefordring, men ikke Handelsvirksomhed.

  • b. Luftfartøjer, der anvendes paa regelmæssige Ruter i offentlig Lufttrafik, samt de nødvendige Reservefartøjer.

  • c. Luftfartøjer, der i øvrigt er bestemt til Befordring af Personer eller Gods mod Betaling, naar Fartøjet er klart til Afgang for saadan Befordring, og Arrest ikke kræves for Gæld, som er stiftet med den forestaaende Rejse for Øje, eller som er opstaaet under Rejsen.

•••
profile photo
Profilside