14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremtidsfuldmagter § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fremtidsfuldmagter og bygger på lov nr. 618 af 08. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Familieretshuset træffer afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis fuldmagtsgiveren må anses for at være i en tilstand som omhandlet i § 1, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Fremtidsfuldmagten kan ikke sættes i kraft i forhold til fremtidsfuldmægtige og subsidiære fremtidsfuldmægtige, som ikke er fyldt 18 år, er under værgemål, eller som selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft.

•••

Stk. 3 Fremtidsfuldmagten kan ikke sættes i kraft, hvis det på grundlag af de foreliggende oplysninger findes betænkeligt. Knytter betænkeligheden sig alene til en bestemt del af fremtidsfuldmagten eller til en bestemt fremtidsfuldmægtig eller subsidiær fremtidsfuldmægtig, kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten delvis i kraft.

•••
profile photo
Profilside