14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af integritet i idrætten § 9b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fremme af integritet i idrætten og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1168 af 07. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9b Elektronisk register over dopingsanktionerede
Anti Doping Danmark fører et elektronisk register, der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion.

•••

Stk. 2 Anti Doping Danmark kan via registeret videregive nødvendige oplysninger om, hvilke personer der er idømt en dopingsanktion, til de i § 8 nævnte idrætsorganisationer og -foreninger og de i § 9 nævnte parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping. De oplysninger, der er tilgængelige, er alene oplysninger om datoen for en eventuel idømt  dopingsanktions udløb, og oplysningerne må kun anvendes til håndhævelse af en dopingsanktion.

•••

Stk. 3 Parter, som har adgang til de i stk. 2 nævnte oplysninger via registeret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger.

•••

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om registerets førelse, om indberetning hertil og om vedligeholdelse heraf. Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

•••
profile photo
Profilside