14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af integritet i idrætten § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fremme af integritet i idrætten og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1168 af 07. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Idrætsorganisationers og -foreningers deltagelse i bekæmpelsen af doping
Kulturministeren fastsætter nærmere regler om idrætsorganisationers og -foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og -sanktioner som forudsætning for ydelse af lovbestemte tilskud. Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

•••

Stk. 2 Vedkommende minister fastsætter regler om, at der i tilfælde af overtrædelse af de i medfør af stk. 1 fastsatte regler kan ske bortfald eller reduktion af de i stk. 1 omtalte tilskud.

•••
profile photo
Profilside