Lovkommentarer, som nævner Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 9

Feriefondsloven (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen
Udgivelsesdato: 08. okt 2020
DJØF Forlag