14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 58 af 30. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Arbejdsgiveren indbetaler efter indberetningen efter § 3 tilgodehavende feriemidler for hver lønmodtager til fonden, medmindre arbejdsgiveren tilkendegiver, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling efter §§ 8 og 9, jf. dog § 3, stk. 5, 2. pkt.

•••

Stk. 2 En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, skal årligt senest den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiveren fortsat vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, kan til enhver tid frivilligt indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler tillagt de foretagne årlige indekseringer, jf. stk. 4 og § 7.

•••

Stk. 4 Feriemidler, der er indbetalt efter stk. 3, indekseres efter § 7. Indekseringen er forholdsmæssig for perioden fra den seneste indeksering efter § 7 og frem til og med den måned, hvori indbetaling finder sted.

•••

Stk. 5 Ved en arbejdsgivers fulde indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler med tillæg af indeksering, jf. stk. 4 og § 7, ophører arbejdsgiverens forpligtelser over for fonden vedrørende den pågældende lønmodtager.

•••
profile photo
Profilside