Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 21

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 23. juni 2024

§ 21

Lønmodtagernes Garantifond sikrer fondens krav på tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgivere efter reglerne i lov om Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde omfattet af § 3, stk. 5, § 5 og § 10.

Stk. 2 Lønmodtagernes Garantifond foretager indbetaling af tilgodehavende feriemidler til fonden. Det er uden betydning, om betingelserne for udbetaling af de tilgodehavende feriemidler til lønmodtageren er indtrådt.