14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 58 af 30. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Fonden kan indhente og behandle oplysninger om lønmodtagere og arbejdsgivere til brug for administration af og kontrol med overholdelsen af denne lov, herunder foretage registersamkøring. Arbejdsgivere, lønmodtagere, faglige organisationer og a-kasser skal efter anmodning give fonden alle oplysninger, der er nødvendige for fondens administration og kontrol efter denne lov.

•••

Stk. 2 Fonden kan til brug for administration og kontrol i henhold til denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Adgangen omfatter alle oplysninger om indkomst, herunder modtagelse af offentlige ydelser, løn- og ansættelsesperiode og ferie m.v.

•••

Stk. 3 Fonden kan indhente nødvendige person- og virksomhedsoplysninger fra andre offentlige myndigheder i elektronisk form til brug for administration og kontrol, herunder fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 4 Fonden kan til brug for administration af denne lov foretage registersamkøring i kontroløjemed af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside