14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Forsyningstilsynet  - Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018, på nær §§ 4, 6-7 og 12, jf. § 14, stk. 2. § 8 træder i kraft den 2. marts 2019, jf. bekendtgørelse nr. 188 af 28. februar 2019. § 4 og § 7 træder i kraft den 6. december 2019, jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 2. december 2019. Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forsyningstilsynet og bygger på lov nr. 690 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om Forsyningstilsynet

Kapitel 5
1
Forarbejder

Finansiering

§11 Omkostninger forbundet med Forsyningstilsynets etablering, drift og opgavevaretagelse efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf betales af de kommuner, som betaler for Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter § 48 g, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, og de virksomheder, som betaler for Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter § 78, stk. 1, i lov om elforsyning, § 44, stk. 1, i lov om gasforsyning, § 23 c, stk. 1, i lov om varmeforsyning, § 65, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og § 18, stk. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Stk. 2 Forsyningstilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af udgifterne efter stk. 1.

profile photo
Profilside