14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1668 af 26. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Sygehusapoteker
Et regionalt sygehusapotek eller et sygehusapotek oprettet med hjemmel i § 61 a i lov om apoteksvirksomhed kan fremstille cannabisslutprodukter til behandling af en konkret patient på regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner eller på egne private sygehuse.

•••

Stk. 2 Et regionalt sygehusapotek kan sælge cannabismellemprodukter og emballage til andre regionale sygehusapoteker til brug for de cannabisslutprodukter, der fremstilles efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Regionale eller private sygehusapoteksfilialer kan tage imod medicinrekvisitioner og levere cannabisslutprodukter fremstillet på det regionale eller private sygehusapotek, som filialen hører under, til regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner eller til egne private sygehuse, jf. dog § 17, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside