Arkivforskningsloven § 3

Denne konsoliderede version af arkivforskningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

Lov nr. 224 af 27. marts 1996,
som ændret ved lov nr. 1373 af 28. december 2011, lov nr. 310 af 29. marts 2014 og lov nr. 384 af 26. april 2017

§ 3

I forskningsspørgsmål rådgives institutionens ledelse af et forskningsudvalg, som er nedsat på den pågældende institution. Rådgivningen sker efter anmodning fra institutionens ledelse eller på eget initiativ. Udvalget skal afholde mindst tre møder årligt.

Stk. 2 Forskningsudvalgets rådgivning kan bl.a. omfatte

  • 1) forskningens omfang, kvalitet og relevans,

  • 2) institutionens forskningsplanlægning,

  • 3) institutionens deltagelse i internationale og tværinstitutionelle forskningsprogrammer,

  • 4) organiseringen og finansieringen af institutionens forskning.

Stk. 3 Udvalget afgiver udtalelse om institutionens forskningsplan og om den årlige forskningsberetning.