Lov om forskellige forhold ved Grønlands Selvstyre § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre

Lov nr. 474 af 12. juni 2009,
som ændret ved lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 7

Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:

 • 1) Lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland.

 • 2) Lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet.

 • 3) Lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser.

 • 4) Lov nr. 584 af 29. november 1978 for Grønland om fritidsvirksomhed.

 • 5) Lov nr. 589 af 29. november 1978 om biblioteksvæsenet i Grønland.

 • 6) Lov nr. 609 af 23. december 1980 om folkehøjskoler i Grønland.

 • 7) Lov nr. 610 af 23. december 1980 om museumsvæsenet i Grønland.

 • 8) Lov nr. 612 af 23. december 1980 for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse.

 • 9) Lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland.

 • 10) Lov nr. 135 af 28. marts 1984 for Grønland om produktion og salg af grønlandske produkter.

 • 11) Lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.

 • 12) Lov nr. 943 af 23. december 1986 for Grønland om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v.

 • 13) Lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v.

 • 14) Lov nr. 847 af 21. december 1988 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands hjemmestyre.

 • 15) Lov nr. 848 af 21. december 1988 om Grønlands centrale Lønanvisnings overførsel til Grønlands hjemmestyre.

 • 16) Lov nr. 850 af 21. december 1988 for Grønland om miljøforhold m.v.

 • 17) Lov nr. 815 af 19. december 1989 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland.

 • 18) Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland.

 • 19) Lov nr. 264 af 6. maj 1993 om kirken i Grønland.

 • 20) Lov nr. 1089 af 29. december 1997 for Grønland om telekommunikation.

 • 21) Lov nr. 1393 af 27. december 2008 om de gymnasiale uddannelser i Grønland.

Stk. 2 Forskrifter udstedt med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves af rette myndighed.