Forbrugsafgiftsloven § 22a

Denne konsoliderede version af forbrugsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskellige forbrugsafgifter

Lov nr. 331 af 22. december 1953,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1588 af 27. december 2019, lov nr. 1182 af 08. juni 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 755 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 22a

Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.