Forsikringsvirksomhedsloven § 120

Denne konsoliderede version af forsikringsvirksomhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed)

Lov nr. 718 af 13. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 1546 af 12. december 2023 og lov nr. 480 af 22. maj 2024

§ 120

Direktionen og bestyrelsen skal overvåge forsvarligheden og forløbet af de eksponeringer og aftaler, der er givet efter § 117.