14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om forsikringsformidling  - sættes i kraft den 1. oktober 2018, med undtagelse af § 11, stk. 3, som sættes i kraft den 1. maj 2018, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 26. april 2018. § 45

Uddrag fra kommentarerne til lov om forsikringsformidling § 45:

Til § 46
Til nr. 1 (fodnoten til lov om finansiel virksomhed) Det foreslås at ændre fodnoten til lov om finansiel virksomhed som konsekvens af, at dele af forsikringsdistributionsdirektivet med lovforslaget gennemføres i lov om finansiel virksomhed, hvilket således med den foreslåede ændring kommer til at fremgå.I medfør af artikel 44, 1. afsnit, i forsikr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.