14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forsikringsformidling  - sættes i kraft den 1. oktober 2018, med undtagelse af § 11, stk. 3, som sættes i kraft den 1. maj 2018, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 26. april 2018. § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forsikringsformidling og bygger på lovbekendtgørelse nr. 378 af 02. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 En forsikringsformidler og en genforsikringsformidler må ikke udsætte ansatte eller tidligere ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte eller den tidligere ansatte har indberettet formidlerens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til Finanstilsynet eller til en ordning hos formidleren. Det samme gælder ved fastsættelse, tildeling og udbetaling af variabel løn til ansatte eller tidligere ansatte.

•••

Stk. 2 Ansatte eller tidligere ansatte kan tilkendes en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i ligebehandlingsloven, hvis deres rettigheder er blevet krænket ved overtrædelse af stk. 1. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til den ansattes eller den tidligere ansattes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan ikke fraviges til ugunst for den ansatte eller tidligere ansatte.

•••
profile photo
Profilside