Lov om forhøjelse af hædersgaver § 3

Denne konsoliderede version af lov om forhøjelse af hædersgaver er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1499 af 27. december 2009,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 1525 af 18. december 2018

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2 Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 1421 af 22. december 2004 om forhøjelse af hædersgaver.