Lov om forhøjelse af hædersgaver § 2b

Denne konsoliderede version af lov om forhøjelse af hædersgaver er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1499 af 27. december 2009,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 1525 af 18. december 2018

§ 2b

Hædersgaver efter §§ 1, 2 og 2 a medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager.

Stk. 2 Ekstraordinære hædersgaver efter § 2 a er skattefrie.