Lov om forhøjelse af hædersgaver § 2a

Denne konsoliderede version af lov om forhøjelse af hædersgaver er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1499 af 27. december 2009,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 1525 af 18. december 2018

§ 2a

Til modtagere af hædersgaver efter de love, der er nævnt i § 1, stk. 1, og til modtagere af hædersgaver efter § 1, stk. 2, kan der udbetales en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage fra besættelsen. En ekstraordinær hædersgave efter 1. pkt. udbetales som et engangsbeløb.