Lov om forhøjelse af hædersgaver § 1

Denne konsoliderede version af lov om forhøjelse af hædersgaver er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1499 af 27. december 2009,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 1525 af 18. december 2018

§ 1

De beløb, som oprindelig er fastsat som hædersgaver i henhold til de love, der er anført under nr. 1-4, forhøjes til 16.100 kr. årligt:

  • 1) Lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts 1948.

  • 2) Lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940.

  • 3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

  • 4) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995 som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Stk. 2 Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943.

Stk. 3 Udbetaling af hædersgaver efter stk.1 og 2 varetages af Udbetaling Danmark.