14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 498 af 07. juni 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Der opgøres et beløb for kommuner, for hvilke følgende betingelser er opfyldt for det enkelte indkomstskatteår:

  • 1) Den kommunale udskrivningsprocent overstiger den efter § 2, stk. 2, opgjorte procent, og

  • 2) den kommunale udskrivningsprocent for indkomståret er højere end den kommunale udskrivningsprocent for 2007.

•••

Stk. 2 . Den i stk. 1, nr. 1, anførte procent opgøres som den størrelse, den kommunale udskrivningsprocent højst kan have for det pågældende indkomstår, uden at skatteloftet, jf. personskattelovens § 19, stk. 1, finder anvendelse.

•••
profile photo
Profilside