14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft § 1:

Til § 1
Bestemmelsen angiver formålet med lovforslaget. I forhold til den nuværende bestemmelse i lov om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft er formålet tydeliggjort, nemlig at kommunerne bidrager til finansieringen af provenutabet som følge...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.