Lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 963 af 26. juni 2020

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Prøver og eksamener: Prøver og eksamener efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse eller faget.

 • 2) Eksaminand: En person, der aflægger en prøve eller eksamen.

 • 3) Uretmæssig hjælp: Bistand til en eksaminand til at

  • a) skaffe sig eller give andre eksaminander hjælp til besvarelse af en prøve eller eksamen, herunder kommunikation under prøven eller eksamenen,

  • b) udgive andres arbejde som eksaminandens eget,

  • c) anvende ikketilladte hjælpemidler eller

  • d) skaffe sig anden hjælp givet i direkte forbindelse med aflæggelse af prøver og eksamener.