Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 01. januar 1900, jf.
lovbekendtgørelse nr. 414 af 13. marts 2021

§ 9

Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.