14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap § 9:

Til § 9
I § 9 foreslås, at ingen må udsættes for repressalier i form af ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage eller nogen form for retsforfølgning, der iværksættes med det formål at sikre, at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling.Bestemmelsen har til formål at bidrage til en effektiv gennemførelse af forbuddet mod f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.