Handicaploven § 9

Denne konsoliderede version af handicaploven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Lov nr. 688 af 08. juni 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 10. august 2023

Forbud mod repressalier
§ 9

Ingen må udsættes for repressalier i form af ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage eller nogen form for retsforfølgning, der iværksættes med det formål at sikre, at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling.