14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 688 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap.

•••

Stk. 2 Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

•••

Stk. 3 Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer.

•••

Stk. 4 Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons handicap finder sted med det formål eller den virkning at krænke dennes værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

•••

Stk. 5 En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af dennes handicap betragtes som forskelsbehandling.

•••
profile photo
Profilside