14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap § 3:

Til § 3
Efter gældende ret er der fastsat regler om fysisk og digital tilgængelighed på flere sektorområder, jf. afsnit 3.1. om gældende ret.I § 3 foreslås, at forbuddet mod forskelsbehandling, jf. §§ 5 og 6, ikke omfatter en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.Det betyder, at der ikke med forbuddet mod forskelsbehandling stilles krav om rime...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.