Bøger, som nævner Handicaploven § 3

Ligestillingslovene bind 2 (8. udg.)
Forfattere: Christina D. Tvarnø, Ruth Nielsen, Agnete L. Andersen og Kirsten Precht
Udgivelsesdato: 30. aug 2023
DJØF Forlag

- Side 822 -

...erhvervsuddelserne, handicaploven alle andre tilfælde af handicapdiskrimination på alle samfundsområder. Der er dog den vigtige forskel mellem de to love, at forskelsbehandlingsloven i § 2 a pålægger arbejdsgivere tilpasningspligt i forhold til handicappede, mens handicaplovens § 3 bestemmer, at loven ikke indebærer pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.

Læs på Jurabibliotek