Handicaploven § 2

Denne konsoliderede version af handicaploven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Lov nr. 688 af 08. juni 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 10. august 2023

§ 2

Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Loven gælder ikke, hvis lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. finder anvendelse.

Stk. 3 Loven gælder ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.