Handicaploven § 1

Denne konsoliderede version af handicaploven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Lov nr. 688 af 08. juni 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 10. august 2023

Formål og anvendelsesområde
§ 1

Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ligebehandling af personer med handicap.